Home 6 ئەرشیفی بابەتەکان 6 راگەیاندنی هاوبەشی هەردوو حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و عێراق…

راگەیاندنی هاوبەشی هەردوو حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و عێراق…

بۆ بانگەوازی جیهانی سەبارەت بە کۆرۆنا فایرۆس

بە سێ زمانی: ئینگلیزی، نەرویجی و ئیسپانی

English

Combating the coronavirus pandemic is universal

The Coronavirus pandemic has burst the bubble. Although vast waves of unemployment; economic downturn worldwide; raising the price of food and other livelihood necessities; health crisis and deaths of human beings assumed to be results of this pandemic, the fact is that Coronavirus paved the way to the mentioned phenomena. Those have ever existed in different extents.

The pre coronavirus-crisis was truly bad for the majority of working class and low-income people; but the post-crisis is worse. The world bourgeoisie will impose more inhumane policies: even more austerity, poverty, unemployment, homelessness, expensive live conditions and in one word: the modern slavery of wage labour will enter its worse and ruder phase.

One of the outcomes of the current situation might be that the conflict of the bourgeois imperialist blocs will escalate. That will be at the cost of lives of millions of people. Right now we hear they cold-bloodedly announce hundreds of thousands deaths, while we are only at the starting point of their crisis.

However, this is one side of the scene. The other one is that there will be a new sphere for emerging the tendency of criticising capitalism as the main source of the miseries the world is experiencing. The new conditions already created by this pandemic have definitely attested the breakdown of capitalism in running society, not only in health sector but also in every aspects of life. It has reaffirmed that this system considers people as weak-willed ones who cannot play any role in their political, economic and social life and they are only means of gathering money for the capitalists on one hand. On the other, it pays no attention to the health and other public services if there is not profit. It alleges that it has no money for the people, but it has immense budgets for weapon industry and luxury commodities for the wealthy people. This paradox has more than ever shown that capitalism is contradicting humanity.

Being safe from Coronavirus and all the other biological, bacterial or viral diseases and liberating from poverty, hunger and other sufferings can only be done through toppling the capitalist system and founding a socialist economic system. This is why combating Coronavirus and rescuing the health system from profits of markets and companies is an inseparable struggle against capitalist system as a whole. This is universal.

We need to found an international combating front, a universal bloc to put some practical steps before us. The main currently tasks could be summed up in the following:

To save our societies from the epidemic, and this cannot be done by quarantine alone. It is the governments’ responsibilities, worldwide, to guarantee our livelihood, wages, health conditions and so forth. They should be put under pressure to do that.
To face the consequences of the so-called Coronavirus crisis. It is not our duty to pay for the losses they have in their profits. There are many products and much wealth to be put at the service of humanity.
While stepping forward to gain these two, we have to collect our class forces to get prepared for overcoming the contradictory system.

We call on all socialist, communist, leftist, worker and radical organisations, parties and unions to be united in this battle.

Towards an international forum against Coronavirus and capitalism.

Worker-communist Party of Kurdistan (Iraq)

Worker-Communist Party of Iraq

15th. April 2020

Norsk

Å bekjempe coronavirus-pandemien er universal

Coronavirus-pandemien har sprengt boblen. Selv om store bølger av arbeidsledighet; økonomisk nedgang over hele verden; høyere matpriser og andre livsnødvendigheter; helsekrise og dødsfall av mennesker er antatt å være et resultat av denne pandemien, det er et faktum at Coronaviruset har banet vei for de nevnte fenomenene. Men de har alltid eksistert i forskjellige omfang.

Pre coronavirus-krisen var det fryktelig for de fleste av arbeiderklassebakgrunn og andre med lavinntekt; men etter krisen blir det verre. Verdensborgerskapet vil innføre mer umenneskelig politikk: enda mer innstramninger, mer fattigdom, arbeidsledighet, hjemløshet, dyre levekår og med ett ord: det moderne lønns slaveriet vil gå inn i en verre mer barbarisk fase.

Et av resultatene av den nåværende situasjonen kan være at konflikten mellom de borgerlige imperialist blokkene eskalerer. Det vil koste millioner av menneskers liv. Akkurat nå hører vi at de kaldblodig kunngjør hundretusener dødsfall, mens vi bare er i startfasen av denne krisen

Derimot er dette en side av scenen. Den andre er at det vil være en ny sfære for å få frem tendensen til å kritisere kapitalismen som hovedkilden til elendighetene verden opplever. De nye forholdene som allerede er skapt av denne pandemien, har definitivt attestert kapitalismens sammenbrudd i å styre samfunnet, ikke bare i helsesektoren, men også i alle livets sider. Det har bekreftet at dette systemet ser på mennesker som mindre viljesterke individer som ikke spiller noen rolle i deres politiske, økonomiske og sosiale liv, og de er bare et middel for å samle penger inn til kapitalistene. På en annen side er det ikke noe oppmerksomhet til helse og andre offentlige tjenester hvis det ikke er et overskudd. Den hevder at det ikke er penger til folket, men den har enorme budsjetter til våpenindustrien og luksusvarer for de velstående. Dette paradokset har mer enn noen gang vist at kapitalismen er i strid med menneskeheten.

Å være trygg fra Coronaviruset og alle andre biologiske, bakterielle eller virussykdommer og frigjøre fra fattigdom, sult og andre lidelser, kan bare skje ved å velte det kapitalistiske systemet og grunnlegge et sosialistisk økonomisk system. Dette er grunnen til å bekjempe Coronaviruset og redde helsesystemet fra fortjeneste av markeder og selskaper er en uatskillelig kamp mot det kapitalistiske systemet som helhet. Dette er universelt.

Vi må grunnlegge en internasjonal bekjempelse front, en universell blokk for å sette noen praktiske skritt foran oss. De viktigste oppgavene i øyeblikket kan oppsummeres som følgende:

For å redde samfunnene våre fra epidemien, kan ikke dette gjøres gjennom karantene alene.
Det er myndighetenes ansvar, over hele verden, å garantere vårt levebrød, lønn, helsemessige forhold og så videre. De bør settes under press for å gjøre det.
For å møte konsekvensene av det såkalte Coronavirus-krisen. Er det ikke vår plikt å betale for tapene de har i fortjenesten sin. Det er mange produkter og mye rikdom som kan stilles til tjeneste for menneskeheten.
Mens vi går fremover for å få disse to, må vi samle klasse kreftene våre for å være forberedt på å overvinne det motstridende systemet.

Vi ber alle sosialistiske, kommunistiske, venstreorienterte, arbeider- og radikale organisasjoner, partier og fagforeninger om å være samlet i denne kampen.

Mot et internasjonalt forum mot Coronavirus og kapitalisme.

Worker-communist Party of Kurdistan (Iraq)

Worker-Communist Party of Iraq

15. april 2020

Spanish

Combatir la pandemia de coronavirus es universal

La pandemia de coronavirus ha reventado la burbuja. Aunque grandes olas de desempleo; recesión económica en todo el mundo; precios más altos de alimentos y otras necesidades de la vida; Se cree que la crisis de salud y la muerte de personas son el resultado de esta pandemia, es un hecho que el Coronavirus ha allanado el camino para los fenómenos mencionados anteriormente. Pero siempre han existido en diversos grados.

Antes de la crisis de Coronavirus, era horrible para la mayoría de los antecedentes de la clase trabajadora y otras personas con bajos ingresos; pero después de la crisis empeora. La burguesía mundial introducirá políticas más inhumanas: aún más austeridad, más pobreza, desempleo, falta de vivienda, condiciones de vida caras y, en una palabra: la esclavitud de los salarios modernos entrará en una fase peor y más bárbaro.

Uno de los resultados de la situación actual puede ser que el conflicto entre los bloques imperialistas burgueses está aumentando. Costará la vida de millones de personas. En este momento escuchamos que son de sangre fría y anuncian cientos de miles de muertes, mientras que solo estamos en las primeras etapas de esta crisis.

Sin embargo, este es un lado del escenario. La segunda es que será una nueva esfera la que traerá la tendencia a criticar al capitalismo como la principal fuente de la miseria que está experimentando el mundo. Las nuevas condiciones ya creadas por esta pandemia han atestiguado definitivamente el colapso del capitalismo en la gestión de la sociedad, no solo en el sector de la salud, sino también en todos los aspectos de la vida. Ha confirmado que este sistema considera a las personas como individuos con menos voluntad que no desempeñan ningún papel en sus vidas políticas, económicas y sociales, y son simplemente un medio de recaudar dinero para los capitalistas. Por otro lado, no hay atención a la salud y otros servicios públicos si no hay excedentes. Afirma que no hay dinero para la gente, pero tiene enormes presupuestos para la industria de armas y bienes de lujo para los ricos. Más que nunca, esta paradoja ha demostrado que el capitalismo está en desacuerdo con la humanidad.

Estar a salvo del Coronavirus y todas las demás enfermedades biológicas, bacterianas o virales y liberarse de la pobreza, el hambre y otras dolencias solo puede suceder derrocando el sistema capitalista y fundando un sistema económico socialista. Es por eso que combatir el Coronavirus y salvar el sistema de salud de las ganancias de los mercados y las empresas es una lucha inseparable contra el sistema capitalista en su conjunto. Esto es universal.

Debemos establecer un frente de combate internacional, un bloque universal para poner algunos pasos prácticos por delante. Las tareas más importantes en este momento se pueden resumir de la siguiente manera:

Para salvar a nuestras comunidades de la epidemia, esto no se puede hacer solo con la cuarentena.

Es responsabilidad de las autoridades, en todo el mundo, garantizar nuestro sustento, salarios, condiciones de salud, etc. Deben ser presionados para hacerlo.

Para enfrentar las consecuencias de la llamada crisis del coronavirus. No es nuestro deber pagar por las pérdidas que tienen en sus ganancias. Hay muchos productos y mucha riqueza que pueden servir a la humanidad.
A medida que avanzamos para obtener estos dos, debemos reunir nuestras fuerzas de clase para estar preparados para superar el sistema conflictivo.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones, partidos y sindicatos socialistas, comunistas, izquierdistas, laborales y sindicales a unirse en esta lucha.

Hacia un foro internacional contra el coronavirus y el capitalismo.

Worker-communist Party of Kurdistan (Iraq)

Worker-communist Party of Iraq

15 de abril de 2020

About hkkk

Check Also

ده‌رباره‌ی مافه‌کانی ژنان …

داواکارییه‌ به‌رنامه‌ییه‌کانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی “دنیایه‌کی باشتر” ده‌رباره‌ی مافه‌کانی ژنان گفتوگۆی مەنسوور حیکمەت له‌گه‌ڵ ڕادیۆی …

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *