ئۆکتۆبه‌ر

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٨

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٨ دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٦/٢٥ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣٨ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٧

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٧ دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٦/١٠ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣٧ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٦

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٦ دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٥/١٠ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣٦ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٥

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٥ دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٥/١٠ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣٥ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٤

دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٤/٢٥ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣٤ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٣

بڵاوکراوەی ئۆکتۆبەر ژمارە 33 دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         2022-04-10 کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣٣ی ئۆکتۆبەر  

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٢

دەورەی تازە                                        ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٣/٢٥ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣٢ی ئۆکتۆبەر  

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣١

دەورەی تازە                                        ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٣/١٠ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣١ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٠

دەورەی تازە                                        ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٥/٢/٢٠٢٢ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣٠ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە 29

دەورەی تازە                                        ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         2022/2/10 کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە 29ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »