ئۆکتۆبه‌ر

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٦

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٦ دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٥/١٠ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣٦ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٥

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٥ دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٥/١٠ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣٥ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٤

دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٤/٢٥ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣٤ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٣

بڵاوکراوەی ئۆکتۆبەر ژمارە 33 دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         2022-04-10 کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣٣ی ئۆکتۆبەر  

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٢

دەورەی تازە                                        ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٣/٢٥ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣٢ی ئۆکتۆبەر  

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣١

دەورەی تازە                                        ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٣/١٠ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣١ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٠

دەورەی تازە                                        ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٥/٢/٢٠٢٢ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣٠ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە 29

دەورەی تازە                                        ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         2022/2/10 کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە 29ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە 28

دەورەی تازە                                   ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         2022/1/25 کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە 28ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە 27

دەورەی تازە                                   ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         10/01/2022                            کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە 27ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »