ئۆکتۆبه‌ر

ئۆکتۆبەری ژمارە ٢٢

دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ٢٠٢١/١٠/٢٥ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٢٢ی ئۆکتۆبەر

Read More »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٢١

دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ٢٠٢١/١٠/١٠      کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٢١ی ئۆکتۆبەر

Read More »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٢٠

دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ٢٠٢١/٩/٢٥ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٢٠ی ئۆکتۆبەر

Read More »

ئۆکتۆبەری ژمارە ١٩

دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ٢٠٢١/٩/١٠ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ١٩ی ئۆکتۆبەر

Read More »

ئۆکتۆبەری ژمارە ١٨

دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ٢٠٢١/٨/٢٥ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ١٨ی ئۆکتۆبەر  

Read More »

ئۆکتۆبەری ژمارە ١٥

دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ٢٠٢١/٧/١٠ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ١٥ی ئۆکتۆبەر

Read More »

بڵاوکراوەی ئۆکتۆبەر، ژمارە ١٣

دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ٢٠٢١/٦/١٠ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ١٣ی ئۆکتۆبەر

Read More »

ئۆکتۆبەری ژمارە ١١ …

دەورەی تازە  ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ٢٠٢١/٥/١٠ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ١١ی ئۆکتۆبەر

Read More »

ئۆکتۆبەری ژمارە ١٠ …

دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ٢٠٢١/٤/٢٥ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ١٠ی ئۆکتۆبەر

Read More »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٩ …

دەورەی تازە… ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ٢٠٢١/٤/١٠ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٩ی ئۆکتۆبەر  

Read More »