ئۆکتۆبه‌ر

ژمارە ٧٨ی بڵاوکراوەی ئۆکتۆبەر کەوتەبەردیدی خوێنەرانەوە!

ئۆکتۆبەری ژمارە ٧٨ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە، ئۆکتۆبەر، ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان. ٢٥ی شوباتی ٢٠٢٤ بۆداگرتنی ئۆکتۆبەری ژمارە ٧٨، کلیکی ئیڕەبکە:

درێژەی بابەت ... »

ژمارە ٧٧ی بڵاوکراوەی ئۆکتۆبەر کەوتەبەردیدی خوێنەرانەوە!

ئۆکتۆبەری ژمارە ٧٧ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە، ئۆکتۆبەر، ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان. ١٠ی شوباتی ٢٠٢٤ بۆداگرتنی ئۆکتۆبەری ژمارە ٧٦، کلیکی ئیڕەبکە:

درێژەی بابەت ... »

ژمارە ٧٦ی بڵاوکراوەی ئۆکتۆبەر کەوتەبەردیدی خوێنەرانەوە! ٢٥ی کانوونی دووەمی ٢٠٢٤ ئۆکتۆبەری ژمارە ٧٦ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە، ئۆکتۆبەر، ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان. بۆداگرتنی ئۆکتۆبەری ژمارە ٧٦، کلیکی ئیڕەبکە:

درێژەی بابەت ... »

ژمارە ٧٥ی بڵاوکاروەی ئۆکتۆبەر کەوتەبەردیدی خوێنەرانەوە!

ئۆکتۆبەری ژمارە ٧٥ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە ئۆکتۆبەر، ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان.  ١٠/١/ ٢٠٢٤ بۆ داگرتن وخوینەندەوەی ئەم ژمارەیە تکایە کلیلی ئیرەبکە:

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٧٤ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە

ئۆکتۆبەری ژمارە ٧٤ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە  ئۆکتۆبەری ژمارە ٧٤، ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان.  ٢٥ی کانونی یەکەم ٢٠٢٣ … بۆ داگرتن وخوینەندەوەی ئەم ژمارەیە تکایە کلیلی ئیرەبکە:

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٧٣ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە

تشرینی دووه‌م ١٠/کانونی دووەم ٢٠٢٣  ئۆکتۆبەری ژمارە ٧٣ ، ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ١٠ی کانونی دووەم ٢٠٢٣ بۆ داگرتنو خویندەنەوەی ئۆکتۆبەری ٧٣ کلیکی ئێرە بکە:october 73

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٧٢ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە

 ئۆکتۆبەری ژمارە ٧٢ ، ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ٢٥/ نۆڤێمبەری ٢٠٢٣ بۆ داگرتنو خویندەنەوەی ئۆکتۆبەری ژمارە ٧٢ کلیکی ئێرە بکە:  

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٧١ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە

 ئۆکتۆبەری ژمارە ٧١ ، ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ١٠/ نۆڤێمبەری ٢٠٢٣ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ئۆکتۆبەری ژمارە ٧١

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٧٠ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە

 ئۆکتۆبەری ژمارە ٧٠ ، ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ٢٥/ ئۆکتۆبەری ٢٠٢٣ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ئۆکتۆبەری ژمارە ٧٠

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٦٩ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە

 ئۆکتۆبەری ژمارە ٦٩ ، ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ١٠/ ئۆکتۆبەری ٢٠٢٣ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ئۆکتۆبەری ژمارە ٦٩

درێژەی بابەت ... »